پولو

Posted by Fahime (Tehran, Iran) on 17 December 2014 in Food & Cuisine.

فقط می خواستم بگم «ما اینیم دیگه»... و غیر از این نوع ابراز وجود هدفی در پی آماده کردن این عکس وجود ندارد، لطفا سوال نفرمایید! :)
جوجه هم در آموزش های بعدی!

Photography by Fahime.A, Iran, Tehran.

 

Canon EOS 550D
1/5 second
F/11.0
ISO 100
18 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook